«

»

พ.ค. 31

Print this เรื่อง

วันงดสูบบุหรี่

วันงดสูบบุหรี่โลก ภาษาอังกฤษตรงกับคำว่า “World No Tobacco Day” ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่หลายประเทศทั่วโลกจัดกิจกรรมและรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงภัยร้ายของบุหรี่ ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ สังคม รวมไปถึงเศรษฐกิจ สำหรับวันงดสูบบุหรี่โลก 2566 ไทยเน้นย้ำและรณรงค์ในเรื่องโทษและภัยของบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะในนักสูบหน้าใหม่

วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันใด
วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี แต่ละประเทศจะมีการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโทษและอันตรายจากบุหรี่ เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและเกิดความตระหนักรู้

ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก 2566
ปี พ.ศ.2530 องค์การอนามัยโลกได้มีมติเกี่ยวกับการลดใช้ยาสูบ เนื่องจากเป็นสาเหตุให้เกิดอาการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยกำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันสูบบุหรี่โลก และเริ่มจัดงานครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2531

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2566

“บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย”

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=3074