พนักงานราชการ

ครูอุดม  สมบูรณ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ค.บ. การประถมศึกษา
กำลังศึกษาเพิ่มเติม  วท.บ. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
สอนรายวิชา : วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.5
วิชาศิลปศึกษา ม.3
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานบริหารงานทั่วไป งานกิจการนักเรียน

 

ครูภัสวรลักษณ์  วรรณรัตน์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
สอนรายวิชา : การใช้ห้องสมุด  ม.1
วิชาศิลปศึกษา ม.1
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : บรรณารักษ์ห้องสมุด

 

ครูจีระศักดิ์  คำนิล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
สอนรายวิชา : ฟิสิกส์
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานกิจการนักเรียน

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *