สนับสนุนการสอน

 

 

นางสาวอาจาริยา  ครึ่งธิ
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วุฒิการศึกษา : วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
งานที่ได้รับมอบหมาย : ครูธุรการ

นางสาววราพร พรมมี
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา :ศ.บ. พละศึกษา จากสถาบันการพละลำปาง
งานที่ได้รับมอบหมาย : ครูสอนพละ,มวยไทย

 

About the Author