บุคลากร

จำนวนบุคลากรในโรงเรียน

 

กลุ่ม รวม ชาย หญิง
ผู้อำนวยการ 1 1 0
รองผู้อำนวยการ 0 0 0
ครู 29 12 17
พนักงานราชการ 3 2 1
อัตราจ้าง 1 0 1
สนับสนุนการสอน 1 0 1
ลูกจ้างประจำ 2 2 0
ลูกจ้างชั่วคราว 2 1 1
รวมทั้งสิ้น 39 18 21

24/10/62


จำนวนนักเรียน

ระดับชั้น รวม ชาย หญิง
ม.ต้น 206 101 105
ม. ปลาย 279 125 154
รวมทั้งสิ้น 485 226 259

ข้อมูลระบบ DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

About the Author