แบบอนุมัติใช้เงินตามแผนงาน

แบบอนุมัติใช้เงินตามงานแผนงาน แบ่งออกเป็น

–  แบบขออนุมัติใช้เงินตามแผน
–  ขออนุมัติใช้เงินที่ไม่ระบุในแผน
–  ขออนุญาตปรับเปลี่ยนรายการวัสดุในแผนฯ และขออนุมัติใช้เงินตามแผน
หมายเหตุ  พิมพ์ลงบนกระดาษ A4  (หน้า-หลัง)

ดาวน์โหลด—->   PlanA01

About the Author