ปณิธาน

ปณิธาน  ของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก คือ

“รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ”

รักษ์ศักดิ์ศรี  นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่เป็น นักเรียนโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก

 มีคุณธรรม  นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดีงาม ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นในสังคม มีความเมตตา กรุณา เสียสละเพื่อส่วนรวมและมีศีลธรรม

นำวิชาการ  นักเรียนเป็นบุคลที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับต่างๆ มีผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ตสูงขึ้น

สืบสานงานพระราชดำริ   นักเรียนได้ปฏิบัติโครงการหรือกิจกรรมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *