กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

IMG_4609 นางสาวกชพรรณ  ศรีทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.ภาษาอังกฤษ, ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
สอนรายวิชา : วิชาภาษาอังกฤษ ม.2
วิชา  ภาษาอังกฤษ ม.4
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานแผนงาน (ประเมินผลและควบคุมภายใน )

 

 

IMG_4593นายปพนธนัย  อินต๊ะอ้อม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
สอนรายวิชา : วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1, ม.5
วิชาภาษาอังกฤษไวยากรณ์ ม.6/3
วิชาภาษาอังกฤษจากเพลง ม.5/1, 5/2
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : หัวหน้างานอนามัย

 

 

IMG_4610

นายเชาวัฒน์  จินะราช
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศน.บ.ภาษาอังกฤษ
สอนรายวิชา : วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5/3, 5/4, 5/5
วิชาภาษาอังกฤษการอ่านเชิงวิเคราะห์ ม.6/1, 6/2
วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.4
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานแนะแนว

 

 

นางอุทุมพร ปัญญาบุญนางอุทุมพร ปัญญาบุญ
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ : –
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.ภาษาจีน กำลังศึกษาต่อ กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
สอนรายวิชา : วิชาภาษาจีน ม.1 – ม.6
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานแนะแนว

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *