จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน

ระดับชั้น รวม ชาย หญิง
ม.ต้น 206 101 105
ม. ปลาย 279 125 154
รวมทั้งสิ้น 485 226 259

ข้อมูลระบบ DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

About the Author