กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางหทัยชนก ถาแหล่ง
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
สอนรายวิชา : วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานวิชาการ

นายวิชัย  อุ่นมหาวรรณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.เกษตรกรรม
สอนรายวิชา : วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม)
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นายสง่า  วิชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : วท.บ.พืชศาสตร์ (พืชไร่)
สอนรายวิชา : วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป , หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง

 

นางสาวกณิการ์  ปัญญาอิ่นแก้ว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
สอนรายวิชา : วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.2
วิชางานกราฟิกและการนำเสนอข้อมูล  ม.3
วิชาการจัดการฐานข้อมูล ม.4
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานทะเบียน , งาน ICT

 

นายพิบูลย์ แสงทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ : –
วุฒิการศึกษา : กศ.ม. บริหารการศึกษา  กศ.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
สอนรายวิชา : วิชาการเขียนโปรแกรม ม.6 , เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี) ม.5
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย :งานสารสนเทศ , ควบคุมภายใน,งาน ict

นายปวันรัตน์  ไชยคำวัง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.บ.อุตสาหกรรม
สอนรายวิชา : ช่างเชื่อม ช่างอิเล็กงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานบริหารงานทั่วไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *