เอกสารงานแผนงานและงบประมาณรายการตรวจสอบค่าใช้จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ใช้อีเมล์องค์กรเข้า)    คลิก
แนวทางการดำเนินใช้เงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2564  คลิก
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแผนงาน/งานการเงิน
เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มงานแผน

ปีการศึกษา แผนปฏิบัติการ รายงานการประเมิน
ตนเองSAR
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ปี57
ปี58
ปี59
ปี60
ปี61  
ปี62  
ปี63  
ปี63 แก้ไข
ปี64  
ปี64 ฉบับปรับปรุง

เอกสารดาวน์โหลด
รายงานประเมินคุณภาพภายนอก

รอบ ปีที่ได้รับการประเมิน ดาวโหลดคลิก วันที่ปรับปรุงเอกสาร
4 2562 09/05/2563
3 2555 01/08/2559
2 2549 09/10/2558
1 2546 17/11/2558

ข้อมูลจาก https://aqa.onesqa.or.th


Plan01  แบบอนุมัติใช้เงินตามงานแผนงาน แบบขออนุมัติใช้เงินที่ไม่ระบุในแผน แบบ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนรายการวัสดุในแผนฯ และขออนุมัติใช้เงินตามแผน
ดาวน์โหลด—-> .doc || .pdf  หมายเหตุ  พิมพ์ลงบนกระดาษ A4  (หน้า-หลัง)
Plan02  แบบฟอร์มการรายงานโครงการหรือกิจกรรม
ดาวน์โหลด—>  .doc  || .pdf
Plan03  รายงานการประเมินตนเอง แบบสั้น ดาวน์โหลด—-> การประเมินตนเองแบบสั้นสำหรับครู60
Plan04 รายงานการประเมินตนเอง 60 (Sar59แบบยาว) ดาวน์โหลด—-> SAR60
Plan05 บันทึกข้อความรายงานการประเมินตนเอง ดาวน์โหลด—-> แบบบันทึก
แบบฟอร์มรายงานการกำกับ ติดตามการดดำเนินงานประจำ ปีรอบ 6 เดือน –> .doc

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *