กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 

นางสาววรางค์จนา  เนตรธิยา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.เคมี, กำลังศึกษาต่อ กศ.ม.การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
สอนรายวิชา : วิชาเคมีพื้นฐาน ม.4
วิชาเคมีเพิ่มเติม ม.4 – ม.6
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางสาวทัศนีย์  กาอิน
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.วิทยาศาสตร์
สอนรายวิชา :วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2  – ม.3
วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ม.2
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานบุคลากร

นายกีรติ ทะเย็น
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ : ชำนาญการ
สอนรายวิชา : เคมี
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานพัสดุ

นางสาวเสาวลักษณ์  ตอโนนสูง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ : –
วุฒิการศึกษา :
สอนรายวิชา :
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย : งานกิจการนักเรียน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *