เอกสารงานพัสดุ

– ประกาศโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก “ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563”

About the Author