«

»

พ.ค. 12

Print this เรื่อง

#ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ์


โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก่ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด และประชาชน  โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อ ดังลิ้งที่แนบมาพร้อมนี้

>>>สื่อประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง สส 66<<<

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=3070