Category Archive: กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

พ.ค. 03

1โรงเรียน 3 รูปแบบห้องเรียนระบบ2

“การสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต”

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=3316

พ.ค. 02

แนวทางของครู-ชุมชน ห้องเรียนระบบ2ห้วยซ้อ

#ห้องเรียนระบบ2ห้วยซ้อ #โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคล …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=3308

เม.ย. 25

การสร้างโอกาสทางการศึกษาห้องเรียนระบบ2

คลิกเพื่อเข้าสู่ห้องเรียนระบบ2  

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=3278

เม.ย. 03

คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ห.ซ.ว.

ขอเชิญชวน ศิษย์ ห.ซ.ว. ร่วมกิจกรรม “คืนสู่เหย้า ศ …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=3256

มิ.ย. 01

แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยซ้อวิทยา …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=3079

Older posts «