«

พ.ค. 03

Print this เรื่อง

1โรงเรียน 3 รูปแบบห้องเรียนระบบ2

“การสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต”

“การศึกษาที่ยืดหยุ่นเป็นการรักษาเด็กไว้ให้อยู่ในระบบการศึกษา”

“การศึกษาบนฐานชีวิตจริงที่ต้องทำมาหากิน”

“ค้นหา เชื่อมโยง ความรู้ประสบการณ์ของผู้เรียนสู่หลักสูตร”

 

#1โรงเรียน3รูปแบบ #ห้องเรียนระบบ2ห้วยซ้อ #Zero dropout #ระบบ2 #โอกาสทางการศึกษา

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=3316