เปิดรับสมัครนักเรียนระดับม.1-ม.6

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สมัครรับนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2562  ตั้งแต่วันนี้ – 27 มีนาคม พ.ศ. 2562

About ผู้ดูแลระบบ