ประกาศ การเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร

ประกาศโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  รายละเอียดดังแนบ

รายละเอียดดังไฟล์แนบ —–>Download

About ผู้ดูแลระบบ