ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

ด้วยโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  อำเภอเชียงของ   จังหวัดเชียงราย  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์ เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก ในภาคเรียนที่ 1/2562  สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 18  มิถุนายน   2562   เว้นวันหยุดราชการ  ที่ สำนักงานธุรการ อาคาร5 ชั้น2 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

รายละเอียดและใบสมัครดังแนบ ดาวน์โหลด—>>  ประกาศรับสมัคร-ครูผู้สอนวิชเอกอุตสาหกรรมศิลป์

About ผู้ดูแลระบบ