«

»

ส.ค. 19

Print this เรื่อง

ทำแบบทดสอบ วันวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตร

 

เนื่องในวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ และหนึ่งในนั้นคือการทำแบบทดสอบเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ได้ทำข้อสอบ และเปิดโอกาสให้ ทุกคนได้ทดสอบ เมื่อผ่าน 80 % ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร เข้าทางอีเมล์ส่วนตัว   ขอเชิญทุกคนเข้าร่วมผ่านทางลิ้งด้านล่างที่แนบมาพร้อมนี้

 

ร่วมทำแบบทดสอบ

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=2672