«

»

ส.ค. 03

Print this เรื่อง

เชิญชวนนักเรียนทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร

ด้วยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ได้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ขึ้นนั้น  จึงขอเชิญชวนนักเรียน ร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เมื่อทำแบบทดสอบผ่าน  ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตร เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 สิงหาคม 2564

->>>>ทำแบบทดสอบ <<<<-

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=2666