30ปีใจถวิลคืนถิ่นห้วยซ้อ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพบปะสังสรรค์ในงาน ผ้าป่าเพื่อการศึกษา “30ปีใจถวิลคืนถิ่นห้วยซ้อ” เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ รับส่งนักเรียนรองรับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ในวันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สอบถามรายละเอียดที่  053191705 , 0856940397 , 0817245921
โทรสำรองที่นั่งสำหรับทานอาหารเพื่อจัดเก้าอี้และโต๊ะบริการท่านได้อย่างทั่วถึง 0856940397,0817245921

หมายเหตุ ภายในงานครั้งนี้จะตัดโต๊ะจีนออกโดยมีการจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแทน หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนจัดซ้อรถบรรทุก 6 ล้อ

About ผู้ดูแลระบบ