ก.ค. 15

สอบกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/59

แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/59  ในวันที่  25 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  รายการดังแนบ    testmid59

รายการแสดงจำนวนนักเรียนเพื่อประกอบการสอบกลางภาคของนักเรียน

13414082_10154334819969416_1704021163_n (1)

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=1345

ก.ค. 13

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชฯ 59

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นำโดย นายสุชาติ ศรีธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมทั้งผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย. 2559) ในวันที่ 26 มิ.ย. 2559  โดยตั้งขบวนเดินรณรงค์ยาเสพติด หน้าโรงเรียนคริสเตียน แสงประทีป เดินมายัง หอประชุม โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เพื่อดำเนินกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  ภายในกิจกรรม มีการปฏิญาณตน ไม่เสพ ไม่ค้า ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการประกวดร้องเพลง กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับความสนุกสนาน และสาระที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ดาวน์โหลดภาพที่นี่ คลิก

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=1337

มิ.ย. 03

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ HSW

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

p74827571634

ให้ทุกท่านคลิกเมนู ดาวน์โหลด เลือก ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อดาวน์โหลด หรือคลิกที่นี่

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=1310

มิ.ย. 02

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ :59

 Image_a72855d

       ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นำโดย นายสุชาติ ศรีธินนท์ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=1301

พ.ค. 26

โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในว้ยรุ่น:59

25_05
ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เทศบาลตำบลห้วยซ้อ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้กับสมาคมผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีนาย สไว น้อยหมอ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยซ้อ เป็นประธานในพิธี และมีผู้กล่าวรายงานคือ นายสุชาติ ศรีธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ในกิจกรรมมีการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา ประกอบกับการร่วมทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และความสนุกสนาน จากสถาบันสอนภาษา ymca เชียงราย และเทศบาลตำบลห้วยซ้อ

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=1296

Older posts «