มิ.ย. 25

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=3367

มิ.ย. 17

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย no gift policy 2567

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย no gift policy

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=3354

พ.ค. 03

1โรงเรียน 3 รูปแบบห้องเรียนระบบ2

“การสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต”

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=3316

พ.ค. 02

แนวทางของครู-ชุมชน ห้องเรียนระบบ2ห้วยซ้อ

#ห้องเรียนระบบ2ห้วยซ้อ #โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก #ระบบ2 #ก่อการครู #zero dropout #1โรงเรียน3รูปแบบ #HSW Dropout

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=3308

เม.ย. 25

การสร้างโอกาสทางการศึกษาห้องเรียนระบบ2


คลิกเพื่อเข้าสู่ห้องเรียนระบบ2

 

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=3278

เม.ย. 07

ด้วยความห่วงใย จากเรา

 

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=3264

เม.ย. 03

คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ห.ซ.ว.

ขอเชิญชวน ศิษย์ ห.ซ.ว. ร่วมกิจกรรม “คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ห.ซ.ว.”  13 เมษายน 2567

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=3256

Older posts «