พ.ย. 17

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ประจำ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

kpi

คณะครูทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเมนู ดาวน์โหลด > ดาวน์โหลดเอกสารโรงเรียน>ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้

 

หรือ คลิกที่  http://www.hsw.ac.th/?page_id=1461

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=1471

ต.ค. 13

ถวายความอาลัยในหลวงของแผ่นดิน

ForTheKing

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=1429

ต.ค. 03

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการปี 60

 1-plan60-300x166

ขอให้คณะครูที่รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรแล้ว  จัดทำให้แล้วเสร็จนำส่งครูกชพรรณ ศรีทอง ซึ่งมี 3 ช่องทาง   ช่องทางที่ 1 ทาง FB  สำหรับผู้ใดที่เป็นเพื่อนกับครูกชพรรณ แล้ว สามารถส่งได้   ช่องทางที่2  นำส่งทางอีเมล์  memyself-07@hotmail.com
ช่องทางที่ 3 แฟลชไดร์ฟ

คณะครูทุกท่านสามารถดาวน์โหลดฟอร์มกิจกรรมและโครงการได้ที่

http://gg.gg/hswproject59

 cooltext-HOT(1) รายการตัดงบปี60 คณะครูทุกท่านสามารถ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ —->  รายการโครงการกิจกรรมงบปี60n

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=1422

ก.ย. 24

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตารางสอบวัดผลปลายภาค-1-2559

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=1413

ก.ย. 21

ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน(เฉพาะม.ต้น)

kudkrongyakjon

คู่มือการใช้งานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน พ.ศ. 2559
คลิก—–> kudkrongmanual

วีดิทัศน์สอนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการสำรวจ
คลิก —–>https://youtu.be/3mfs-f1LElY

วีดิทัศน์การบันทึกผลการสำรวจผ่านเว็ปแอปพลิเคชั่น แบบละเอียด
คลิก —–> https://youtu.be/qTjItNx0kD8

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อกรอกแบบคัดกรองนักเรียนยากจน
คลิก——>http://cctis.azurewebsites.net

cooltext-HOT(1)ขอความกรุณาคณะครูคัดกรอกนักเรียนยากจนแล้วแล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=1403

Older posts «