ก.พ. 07

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560

ไวนิลรับสมัครนร.ปี 60

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=1510

พ.ย. 17

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ประจำ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

kpi

คณะครูทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเมนู ดาวน์โหลด > ดาวน์โหลดเอกสารโรงเรียน>ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้

 

หรือ คลิกที่  http://www.hsw.ac.th/?page_id=1461

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=1471

ต.ค. 13

ถวายความอาลัยในหลวงของแผ่นดิน

ForTheKing

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=1429

ต.ค. 03

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการปี 60

 1-plan60-300x166

ขอให้คณะครูที่รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรแล้ว  จัดทำให้แล้วเสร็จนำส่งครูกชพรรณ ศรีทอง ซึ่งมี 3 ช่องทาง   ช่องทางที่ 1 ทาง FB  สำหรับผู้ใดที่เป็นเพื่อนกับครูกชพรรณ แล้ว สามารถส่งได้   ช่องทางที่2  นำส่งทางอีเมล์  memyself-07@hotmail.com
ช่องทางที่ 3 แฟลชไดร์ฟ

คณะครูทุกท่านสามารถดาวน์โหลดฟอร์มกิจกรรมและโครงการได้ที่

http://gg.gg/hswproject59

 cooltext-HOT(1) รายการตัดงบปี60 คณะครูทุกท่านสามารถ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ —->  รายการโครงการกิจกรรมงบปี60n

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=1422

ก.ย. 24

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตารางสอบวัดผลปลายภาค-1-2559

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=1413

Older posts «