ก.พ. 27

#คลิปความโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #คลิปการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปสั้น #โรงเรียนคุณภาพพิเศษแห่ง สพม.เชียงราย (SPMCR Special)”

#โรงเรียนคุณภาพพิเศษแห่ง สพม.เชียงราย (SPMCR Special)” #คลิปความโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอเขิญชวนทุกท่านให้กำลังใจลูกหลานเพื่อนพี่น้องชาวน้ำเงินเหลืองด้วยการคลิกที่ลิ้งเพื่อกดไลค์ได้นะค่ะ
คลิก–>https://web.facebook.com/61555386954044/videos/1611890096223281/

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=3215

ก.พ. 27

#คลิปความโดดเด่นทางด้านภาษา#คลิปการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปสั้น #โรงเรียนคุณภาพพิเศษแห่ง สพม.เชียงราย (SPMCR Special)”

#โรงเรียนคุณภาพพิเศษแห่ง สพม.เชียงราย (SPMCR Special)” #คลิปความโดดเด่นทางด้านภาษา

ขอเขิญชวนทุกท่านให้กำลังใจลูกหลานเพื่อนพี่น้องชาวน้ำเงินเหลืองด้วยการคลิกที่ลิ้งเพื่อกดไลค์ได้นะค่ะ
คลิก–>https://web.facebook.com/61555386954044/videos/1481825879063157

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=3206

ก.พ. 19

เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

วิดีโอแนะนำแผนการเรียนโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

 

 

 รายละเอียดสำหรับการเปิดรับสมัคร

ห้องเรียนจุดเน้น

ห้องเรียนปกติ

 

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=3193

ต.ค. 06

สลากการกุศลเพื่อการศึกษา

ลุ้นโชค ได้บุญ  สมทบทุนปรับปรุงหลังคาทางเดินและจัดสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียน
               เชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนสลากเพื่อการศึกษา โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก2566เพื่อร่วมสมทบการสร้างหลังคาทางเดินและสนาม
ฟุตซอลโรงเรียนออกสลากวันที่ 21 ธันวาคม 2566


>>ตรวจสอบสลาก<<
(เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก)

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=3166

มิ.ย. 01

แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนภัย และการดำเนินการช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สับสนในการปฏิบัติ
2 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วม สร้างความตระหนักและป้องกันตนเองหรือ การเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสาธารณภัย
3 เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัย และด้านปัญหาทางสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสำคัญ
4 เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ให้มีความพร้อม สามารถป้องกัน และแก้ไข สถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
5 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง การดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ โดย นักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
6 เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ที่รับผิดชอบ และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

ดาวน์โหลดคลิก >>>แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=3079

Older posts «