«

»

ธ.ค. 09

Print this เรื่อง

ประกาศ จัดวิ่ง 33 ปีวิ่งนี้ที่ห้วยซ้อ

ตามที่โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้แจ้งให้มีการเลื่อนการจัดกิจกรรมวิ่งรายการ “33 ปีวิ่งนี้ที่ห้วยซ้อ” จากเดิมในวันที่ 14 เมษายน 2564 นั้น บัดนี้ทางโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขอกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด และผู้ที่จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ต้องลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่น “สวัสดีเชียงราย” (เฉพาะผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด)
2. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์กำหนด หรือต้องมีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือด้วยวิธี ATK โดยใช้หลักฐานการตรวจจากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2564 หรือกรณีเป็นผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ้นสุดโดยใช้ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือน
ทั้งนี้ขอให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมติดตามรายละเอียดและแนวปฎิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมทางเพจ เฟสบุ๊ค “HSW Run 2021” หรือทาง เว็บไซต์  “33 ปีวิ่งนี้ที่ห้วยซ้อ”<—คลิก

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=2817