«

»

พ.ย. 12

Print this เรื่อง

แผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เตรียมความพร้อมด้วยแผนเผชิญเหตุ พร้อมเปิดภาคเรียนด้วย มาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้ม

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=2701