เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ขอความอนุเคราะห์ให้แผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ จากข้อมูลดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งด้านล่างที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลด—->  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

About ผู้ดูแลระบบ