«

»

ต.ค. 28

Print this เรื่อง

ขอแสดงความยินดีกับทีมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ

การแข่งขันโครงงานระดับประเทศในงานค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่14  ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  นำโดย ครูวรางค์จนา เนตรธิยา  และครูกีรติ ทะเย็น  ได้พานักเรียนจำนวน 3 คน ประกอบด้วย ด.ช. รัชชานนท์  เมธีสิทธิกุล  ด.ญ. จุฬารัตน์ พุทธวงค์ และ ด.ญ. ณัฐณิชา ปัญญาอิ่นแก้ว นักเรียนระดับชั้น ม.2/2  โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ภายใต้โครงงานเรื่อง”ผลของเมือกหอยทากยักษ์แอฟริกาต่อการรักษาสภาพหน้ายางพารา ” และได้แข่งต่อแชมป์ออฟเดอะแชมป์ที่ไบเทค  อีกทั้งได้ถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพฯ  เนื่องในงานฉลองครบรอบ70ปี  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขอส่งกำลังใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าในครั้งนี้

 

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=1921