กำหนดตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน2/61

กำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียน2/61 ระหว่างวันที่ 3-4 มกราคม พ.ศ. 2561 ดังแนบ

ดาวน์โหลด ===> ประกาศตารางสอบวัดผลกลางภาค-2-61
คำสั่งควบคุมการสอบ====> คำสั่งคุมสอบกลางภาค-2.61

About ผู้ดูแลระบบ