ยินดีกับครูนักเรียนรายการแข่งขันเวทคณิต

     ยินดีกับครูและนักเรียนของโรงเรียนในรายการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วเวทคณิต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

About ผู้ดูแลระบบ