แสดงความยินดีกับครูนักเรียนโครงงานชีวภาพ:เหรียญทองอันดับ1

ยินดีกับครูวรางค์จนา เนตรธิยา และครูกีรติ ทะเย็น ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนไปแข่งขัน ตามโครงงานของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ผลการแข่งขัน  โครงงานชีวภาพ ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ของภาคเหนือตอนบน  เป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศ

About ผู้ดูแลระบบ