«

»

ส.ค. 20

Print this เรื่อง

แสดงความยินดีกับครูนักเรียนโครงงานชีวภาพ:เหรียญทองอันดับ1

ยินดีกับครูวรางค์จนา เนตรธิยา และครูกีรติ ทะเย็น ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนไปแข่งขัน ตามโครงงานของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ผลการแข่งขัน  โครงงานชีวภาพ ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ของภาคเหนือตอนบน  เป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศ

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=1887