เอกสารประกอบการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

การจัดทำโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ขอความอนุเคราะห์ครูที่รับผิดชอบตามโครงการ/กิจกรรม ได้ดำเนินการแก้ไขรายละเอียดให้ตรงตามแบบฟอร์มที่มาพร้อมนี้ และนำส่งครูกชพรรณ งานแผนงาน หลังจากวันจัดประชุมแผน ภายใน 7 วันด้วยครับ
เอกสารดาวน์โหลด
– เอกสารรายละเอียด กำหนดการ และแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด  คลิก
–  รายละเอียดการจัดกิจกรรมปี 2560  คลิก 
หมายเหตุ   แบบฟอร์มรายงานโครงการ/กิจกรรม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่หน้าเว็บไซต์โรงเรียน www.hsw.ac.th ไปที่เมนู ดาวน์โหลด >เอกสารงานแผนงานและงบประมาณ  และเข้าที่ “ฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน 59”  หรือ คลิก

About ผู้ดูแลระบบ