บุคลากรในโรงเรียน

จำนวนบุคลากรในโรงเรียน

กลุ่ม รวม ชาย หญิง
ผู้อำนวยการ 1 1 0
รองผู้อำนวยการ 0 0 0
ครู 29 12 17
พนักงานราชการ 3 2 1
อัตราจ้าง 1 0 1
สนับสนุนการสอน 1 0 1
ลูกจ้างประจำ 2 2 0
ลูกจ้างชั่วคราว 2 1 1
รวมทั้งสิ้น 39 18 21

24/10/62

 


 

About the Author