«

»

ก.ย. 19

Print this เรื่อง

มุทิตาจิต 2565

ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ขอเชิญร่วมมุทิตาจิต
ณ หอประชุมโรงเรียน  โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  โดยเริ่มตั้งขบวนเวลา 13.00 น.
ครูอุดม สมบูรณ์
ครูเกษียณอายุราชการ 2565
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

>>>อวยพรให้ครูอุดม สมบูรณ์<<<

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=2991