«

»

พ.ย. 27

Print this เรื่อง

ขอแสดงความยินดีครูนักเรียนรายการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนห้วยซ้อวิยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับประเทศ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์แล ะเทคโนโลยีระดับชาติ ปี 2563 วันที่ 19-21 พ.ย. 2563 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ผลปรากฎว่าทางโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ  รายชื่อนักเรียน 3 คน ได้แก่ นายวรากร ธรรมวงค์ นายรัชชานนท์ เมธีสิทธิกุล และนางสาวณัฐณิชา ปัญญาอิ่นแก้ว โดยมีครูที่ปรึกษาโครงงาน จำนวน 2 คน  ได้แก่ นายกีรติ ทะเย็น และนางทัศนีย์ จันทร์ลา

 

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=2420