ประกาศโรงเรียน ให้นักเรียนหยุดเรียนในระบบ On-Site ฉบับที่ 2

ให้นักเรียนหยุดเรียนในระบบ On-Site (การมาเรียนที่โรงเรียน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๒)
ด้วยสถานการณ์ของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีผู้ติดเชื้อเพิ่มจ านวน เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงต่อนักเรียนในการมาเรียนที่โรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จึงขอหยุดการเรียนในระบบ On-Site (การมาเรียน ที่โรงเรียน) และให้นักเรียนเรียนในรูปแบบการเรียนทางไกล (On Line , On Hand , On Demand ตั้งแต่ วันที่ 14 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง โดยขอให้ นักเรียนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทาง On Line ต่าง ๆ ของโรงเรียนห้วยซ้อ วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *