ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกดนตรีและคอมพิวเตอร์

ด้วยโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  อำเภอเชียงของ   จังหวัดเชียงราย  ประสงค์จะรับ สมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอก คอมพิวเตอร์ และ ครูผู้สอน เอกดนตรี เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก ดังนี้
1.  ตำแหน่งที่ดำเนินการคัดเลือก 
ชื่อตำแหน่ง      1.ครูผู้สอน วิชาเอก คอมพิวเตอร์   จำนวน  1 อัตรา
2.ครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรี              จำนวน  1 อัตรา
(ผู้มีความรู้ด้านดุริยางค์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ    ปฏิบัติงานเป็นครูผู้สอน
(1)  เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติ  ซึ่งอาจเป็นงานในภารกิจหลัก        ภารกิจรองหรือภารกิจสนับสนุน  หรือเป็นงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล  หรือ
(2)  เป็นงานที่ไม่ใช่ลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติ แต่จำเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติที่มีความรู้ขั้นต่ำวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป (ตรงตามวิชาเอก)
อัตราว่าง         จำนวน  2   อัตรา       ค่าตอบแทน     เดือนละ   7,000   บาท

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร-ครูผู้สอนวิชาเอกดนตรีคอม

About ผู้ดูแลระบบ