HSW RUN 2020

คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ
รายละเอียดการวิ่ง
#ประเภทFUN RUN  5 กม.
ฟันรัน แบ่งเป็น
1)นักเรียนอายุไม่เกิน12ปี
2)นักเรียนอายุไม่เกิน 15 ปี
3) นักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี 3 รุ่นนี้ 300.-
4) ประชาชนท้่วไป 399.-
หมายเหตุ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ หรือลงทะเบียนหน้างาน  ณ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา  05.30 น.
MINI MARATHON 10 กม. 
 
มินิมาราธอน แบ่งเป็น
1) VIP 1,000.-
2) อายุไม่เกิน 15 ปี
3) อายุไม่เกิน 30 ปี
4) อายุไม่เกิน 45 ปี
5) อายุ 55 ปีขึ้นไป รุ่น2-5 ราคา 399.-
หมายเหตุ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ หรือลงทะเบียนหน้างาน ณ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 05.30 น.
สำหรับผู้ทีลงทะเบียนรับเสื้อแล้ววิ่งเข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก

About ผู้ดูแลระบบ