ลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์


โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  เปิดรับการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ให้นักเรียนเลือกชุมนุมที่ต้องการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน

คลิก

 

About ผู้ดูแลระบบ