กำหนดการติดต่อราชการและเปิดภาคเรียน2/60

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขอแจ้งกำหนดการติดต่อราชการ และเปิดภาคเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 2

ในกรณีที่มีการติดต่อราชการ   
ให้ใส่ชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบที่ทางโรงเรียนกำหนด เท่านั้น ถ้าไม่แต่งกายถูกระเบียบให้กลับไปเปลี่ยนชุดให้ถูกต้องตามระเบียบ

กำหนดการฉบับเต็ม  คลิก—> กำหนดการโรงเรียน2/60 hsw

About ผู้ดูแลระบบ