«

»

มี.ค. 01

Print this เรื่อง

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายวัชรินทร์ นิ่มประทุม นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โดยได้รับการทอดผ้าป่าจากผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน คณะบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

Permanent link to this article: http://www.hsw.ac.th/?p=1229